FANDOM


Thế giới thần linh

Weapon 14 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 91%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá cao
  • Bay nhảy: Cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Rất chậm
  • Chạy bộ: Hơi nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá nhanh
Nổi bật Khả năng ngưng chuyển động (NS, FCS), phản hồi (CS).
Nhận định
Ưu điểm Công, thủ, phản hồi, hỗ trợ đều được.
Khuyết điểm Không áp sát thì gần như vô dụng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.