FANDOM


Thước T dạy học

Weapon 11 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 91%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Rất thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi cao
  • Bay nhảy: Khá cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Rất nhanh (*)
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá nhanh
Nổi bật Dễ gây trạng thái lửa ở mọi tầm.
Nhận định
Ưu điểm Tốc độ đạn nhanh, đánh tốt ở cả cận chiến lẫn tầm xa.
Khuyết điểm Lượng đạn ít.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.