FANDOM


Súng phóng nước trấn áp bạo động

Weapon 01 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Trung bình
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Trung bình
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Chậm
Nổi bật Phạm vi bắn lớn ở tầm trung, dễ trúng.
Nhận định
Ưu điểm Sức sát thương, tốc độ đạn, phạm vi bắn đều rất tốt.
Khuyết điểm Dễ sơ hở và khả năng cận chiến kém đi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.