FANDOM


Súng máy

Weapon 12 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 105%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Trung bình
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Chậm
Nổi bật Sở hữu bazooka có thể dùng khi cần và bắn chuẩn hơn.
Nhận định
Ưu điểm Phạm vi và sát thương lớn.
Khuyết điểm Tốc độ đạn chậm, NS ít hiệu quả.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.