FANDOM


Súng lục ưa dùng

Weapon 08 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 133% (cao nhất)
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi thấp
  • Bay thẳng: Thấp
  • Bay ngang: Hơi thấp
  • Bay nhảy: Hơi thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Rất chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Chậm
Nổi bật Trâu bò, lại có khả năng bắn xa.
Nhận định
Ưu điểm Khỏe, mạnh, có thể bắn xa nhiều kiểu.
Khuyết điểm CSC gần như không có sức mạnh.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.