FANDOM


Sát na bí kíp

Weapon 09 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 105%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi nhanh
  • Chạy bộ: Hơi nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi nhanh
Nổi bật Đánh bằng chiêu thức của đối phương.
Nhận định
Ưu điểm Sát thương cao, gây bất ngờ.
Khuyết điểm Không phải chiêu thức nào cũng phản lại được, cần biết nắm bắt tâm lý ra đòn của đối phương.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.