FANDOM


Quỷ thú liễu anh

Weapon 14 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 87%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Trung bình / Cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi cao / Khá cao
  • Bay nhảy: Rất cao / Cực cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Rất chậm / Chậm
  • Chạy bộ: Hơi chậm / Nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi nhanh / Rất nhanh
Nổi bật Hình thái thức tỉnh, Hyper Mode tồn tại lâu hơn mọi nhân vật khác.
Nhận định
Ưu điểm Khi biến đổi sẽ trở nên cực mạnh, tùy thuộc vào Hyper Mode mà có thể chọn cận chiến hay tầm xa.
Khuyết điểm Lúc bình thường yếu, tuy cũng có thể gọi là bắn xa được.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.