FANDOM


Máy chụp tâm linh

Weapon 06 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 105%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá thấp
  • Bay nhảy: Hơi thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Hơi nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi nhanh
Nổi bật Phạm vi bắn rộng, tốc độ bắn nhanh.
Nhận định
Ưu điểm Nhìn chung là cân đối.
Khuyết điểm Lượng đạn rất ít, hồi phục lâu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.