FANDOM


Máy ảnh còn lưu lại

Weapon 06 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 111%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá thấp
  • Bay nhảy: Hơi thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Khá nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Nhanh
Nổi bật Có thể sát thương bất kể khoảng cách, vật cản (CS, FCS)
Nhận định
Ưu điểm Tốc độ di chuyển rất nhanh, gần như vô đối ở cận chiến.
Khuyết điểm Gần như không thể đánh mục tiêu ở xa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.