FANDOM


Dao bếp của mẹ

Weapon 15 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi cao
  • Bay nhảy: Khá cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi nhanh
  • Chạy bộ: Nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Rất nhanh
Nổi bật Có thể đánh xuyên phòng thủ (FCS).
Nhận định
Ưu điểm CS có tốc độ xuất chiêu nhanh, FCS có sát thương lớn.
Khuyết điểm Chỉ có NS là bắn xa được.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.