FANDOM


Cuốc diễn nghi lễ

Weapon 04 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 87%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Cực cao
  • Bay thẳng: Cực cao
  • Bay ngang: Cực cao
  • Bay nhảy: Khá thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Rất chậm
  • Chạy bộ: Cực chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Rất chậm
Nổi bật Chiêu thức bất chấp khoảng cách hay địa hình (FCS).
Nhận định
Ưu điểm Chiêu thức bắn xa phù hợp cho mọi khoảng cách, rất tiện lợi.
Khuyết điểm Khả năng cận chiến gần như bằng 0.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.