FANDOM


Compa dạy học

Weapon 11 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 91%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Rất thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi cao
  • Bay nhảy: Hơi cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Rất nhanh (*)
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá nhanh
Nổi bật Có khả năng gây số Hit lớn từ xa.
Nhận định
Ưu điểm Sức sát thương cao, phạm vi bắn rất lớn.
Khuyết điểm Tốc độ đạn không được nhanh và số lượng đạn ít.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.