FANDOM


Chớp thuật kiếm

Weapon 13 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 91%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Cực thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Rất chậm
  • Chạy bộ: Rất nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá chậm
Nổi bật Tốc độ, sức mạnh là cách làm chủ những cuộc chiến trên mặt đất.
Nhận định
Ưu điểm Tốc độ đánh và đạn đều nhanh.
Khuyết điểm Sát thương yếu hơn, dễ gây tăng thanh Hyper Mode cho đối phương.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.