FANDOM


Cưa sắt của bà

Weapon 15 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi cao
  • Bay nhảy: Khá cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi nhanh
  • Chạy bộ: Nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Rất nhanh
Nổi bật Gây nhiều Hit bằng mọi chiêu thức.
Nhận định
Ưu điểm Dễ Overkill đễ 4-kill.
Khuyết điểm Gần như chỉ có NS là hữu dụng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.