FANDOM


Cây lau nhà trị nữ dao phay

Weapon 04 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 87%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Cực cao
  • Bay thẳng: Cực cao
  • Bay ngang: Cực cao
  • Bay nhảy: Khá thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Rất chậm
  • Chạy bộ: Cực chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Rất chậm
Nổi bật Hỗ trợ tấn công tốt khi không bị kèm.
Nhận định
Ưu điểm Phạm vi bắn rộng.
Khuyết điểm Ngoài CS ở tầm trung và xa ra, khà năng trúng của chiêu thức khác vào tầm khác là câu hỏi khó trả lời.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.