FANDOM


Bộ trị liệu đặc chế

Weapon 10 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 100%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Khá chậm
Nổi bật Hồi thể lực cho đồng đội (có thể cả bản thân nếu đồng đội là Hanyuu God).
Nhận định
Ưu điểm Độ dí của đạn cao, có thể hồi thể lực từ xa hoặc khi ở cạnh bên.
Khuyết điểm Không thể tự thủ khi bị đánh hội đồng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.