FANDOM


Bộ phát tín hiệu gọi hỗ trợ

Weapon 07 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá cao
  • Bay nhảy: Rất cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Khá chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Hơi chậm
Nổi bật Quấy rối, phá chiêu rất tốt (NS, CS).
Nhận định
Ưu điểm Phạm vi lớn, đạn trúng không tính Hit.
Khuyết điểm Phải chờ một lúc đạn thật mới xuất hiện.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.