FANDOM


Bộ chẩn đoán đặc chế

Weapon 10 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 100%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Khá chậm
Nổi bật Gây trạng thái làm yếu đối phương.
Nhận định
Ưu điểm Phạm vi bắn rộng.
Khuyết điểm Khó tự bảo vệ khi bị dồn ép.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.