FANDOM


Bình hơi phun khí độc

Weapon 07 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Chậm
  • Chạy bộ: Khá chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Hơi chậm
Nổi bật Độ dí của đạn rất quái (CS).
Nhận định
Ưu điểm Phạm vị gây độc rất lớn.
Khuyết điểm CS là loại rơi từ trên xuống.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.