FANDOM


Ống tiêm chích độc

Weapon 07 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá cao
  • Bay nhảy: Rất cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Khá chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Hơi chậm
Nổi bật Hỗ trợ 4-kill rất tốt.
Nhận định
Ưu điểm Chiêu thức bắn xa gây nhiều trạng thái.
Khuyết điểm Không thể dứt mạng bằng chiêu thức bắn xa, mà phải cận chiến.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.