FANDOM


Đôi súng lục

Weapon 01 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Rất cao
  • Bay nhảy: Rất cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Trung bình
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Trung bình
Nổi bật Liên hoàn đạn (NS, FCS).
Nhận định
Ưu điểm Liên hoàn đạn cùng độ dí của đạn hoạt động tốt ở tầm trung và gần.
Khuyết điểm Sức sát thương thấp.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.